"Z prababcią i pradziadkiem" u plebana......”

W ramach działań kółka regionalno-przyrodniczego: Na Szlaku. Wędruj, odkrywaj, szanuj! uczniowie pod opieką nauczycieli wzięli udział w lekcji muzealnej
w parafialnej izbie regionalnej w Wojakowej. Na zajęcia zostali zaproszenie uczniowie klas gimnazjalnych. Zadania to realizowane było w ramach projektu „Z Fundacją PZU po lekcjach”

                Celem niecodziennej lekcji historii było ukształtowanie w uczniach własnej tożsamości regionalnej poprzez wzbogacenie ich w wiedzę o regionie oraz rozwijanie zainteresowań o kulturze własnego regionu i jej związków z kulturą narodową. Dzieci oglądały  zgromadzone pamiątki rodzinne oraz sprzęty i narzędzia użytku codziennego, które służyły ludziom w minionych latach. Mogły podziwiać narzędzia gospodarcze i sprzęty, narzędzia kowalskie z dawnej kuźni, prawidła szewskie, tarka do prania, cepy, strugi. Zobaczyły len, oraz sprzęty do ich obróbki np. kołowrotek, korzec.
W starej, oryginalnej izbie z zachowanym piecem chlebowym oglądały zrekonstruowane typowe dla tych terenów wnętrze i zgromadzone w nim meble i sprzęty domowe. Efektem spotkania są karty zabytków wykonane przez grupy uczestników.

            Wizyta w Izbie Regionu okazała się fascynującą wycieczką w przeszłość wsi i jego mieszkańców. Dzięki Lekcji Muzealnej uczniowie pogłębili i ugruntowali swoją wiedzę w otoczeniu unikatowych i oryginalnych eksponatów oraz cennych zbiorów kolekcjonerskich, które od lat gromadzi proboszcz tutejszej parafii ksiądz Józef Nowak – kustosz izby.

            Za miłą i sympatyczną atmosferę podczas zajęć oraz za przekazanie wiadomości o "małej   ojczyźnie" w sposób niekonwencjonalny dziękują księdzu prałatowi Józefowi Nowakowi uczestnicy warsztatów.

I.Czyżycka-Duda

B.Durbas